همکاری با موسسه اکبرپور (ثبت نام در این موسسه)
صفحه نخست
ارتباط با ما
نقشه سایت
RSS
جمعه 12 تير 1394
همکاری با موسسه اکبرپور (ثبت نام در این موسسه)
ويژه اعضای سایت
کلمه کاربری:
رمز عبور:
مایلم هم اکنون عضو شوم
رمز عبور را فراموش کرده ام


ظرفیت پذیرش مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی کامپیوتر
ظرفیت پذیرش مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی کامپیوتر

 

 

مراکز پذیرش دانشگاه جامع علمی کاربردی کامپیوتر

 

عنوان مرکز

شهر

ظرفیت پذیرش

آزاد

شاغل

مرکز آموزش علمی-کاربردی آران و بیدگل

آران و بیدگل

30

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

اراک

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اردبیل

اردبیل

40

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی واحد ارومیه

ارومیه

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد اسلامشهر

اسلامشهر

25

50

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

اصفهان

70

-

مجتمع آموزشی و پژوهشی خوزستان

اهواز

30

20

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز

اهواز

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بابل

بابل

40

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی انزلی

بندر انزلی

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

بیرجند

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

تبریز

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد تبریز

تبریز

40

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان آموزش گروه تراکتور سازی ایران(تبریز)

تبریز

38

37

مرکز آموزش علمی-کاربردی مهستان سبز شمال تنکابن

تنکابن

75

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران 2

تهران

30

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی ساختمان و شهرسازی تهران

تهران

50

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

تهران

25

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت داده پردازی ایران

تهران

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی گسترش انفورماتیک ایران

تهران

50

20

مرکز آموزش علمی-کاربردی مالک اشتر تهران

تهران

5

25

موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن تهران

تهران

30

20

مرکز آموزش علمی-کاربردی تیران و کرون

تیران

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی استاد شهریار تیکمه داش

تیکمه داش

75

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی کارآموزان چالوس

چالوس

50

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی لرستان

خرم آباد

40

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

زاهدان

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی زرین شهر

زرین شهر

30

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دفاعی زرین شهر

زرین شهر

-

30

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان

زنجان

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی پاسارگاد

سعادت شهر

45

30

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی استان سمنان

سمنان

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی سنندج

سنندج

30

20

مرکز آموزش علمی-کاربردی شبستر

شبستر

35

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد

شهرکرد

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی علامه

شهرکرد

40

10

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

شیراز

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی فومن

فومن

40

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی علوم وفنون قزوین

قزوین

35

40

مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع و معادن قم

قم

50

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان

کرمان

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی مخابرات استان کرمان

کرمان

-

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

کرمانشاه

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی کیش

کیش

25

25

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

مشهد

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی خراسان (مشهد)

مشهد

-

50

مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان

مشهد

35

35

مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی خراسان(مشهد)

مشهد

55

15

موسسه آموزشی پژوهشی وزارت صنایع و معادن (خراسان رضوی)

مشهد

35

40

مرکز آموزش علمی-کاربردی ملایر

ملایر

45

5

مرکز آموزش علمی-کاربردی هرند

هرند

75

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی تعاون همدان

همدان

50

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی همدان

همدان

70

-

مرکز آموزش علمی-کاربردی جواد الائمه یزد

یزد

40

35